Summer

Chachata is located in the heart of Jeseník? in the most sought-after tourist and recreational area, but also in a quiet part of the village of Nová Ves, where lovers of peace will find their own. The place offers various activities such as hikes, excursions, swimming and relaxation in the summer season.

Turistické trasy
Cyklostezky

In Rudna pod Pradedem (8 km from Chachata) a geodome is open since 2022, where you can discover the beauty of living exotic butterflies.  https://www.urda.cz

   Za hory za doly,
   mé zlaté parohy,
   kdepak se pasou?
   Jesky?ky Smolí?ka
   do lesa nesou!?

Jeleni v lese  na vás doslova ?ekají poblí? m?sta Jeseník:  https://www.jelenisafari.cz/

A kdy? u? se na safari vypravíte, m??ete o pár kilometr? dál vy?plhat na skalní útvar ?ertovy kameny.  https://de.mapy.cz/s/junemufoso

 

 

 

Zima

Jeseníky jsou rájem jak pro ly?a?e a b??ka?e v?ech kategorií a typ?. K  jednomu z nejv?t?ích ly?a?ských st?edisek v Jeseníkách je to z Chachaty 10 km, k nejbli??ímu vleku ?er?ák 6,2 km. Chachata stojí uprost?ed sn? ka?dého b??ka?e – k nejbli??ímu nástupu do stopy Jesenické magistály je to pouhých 670 m. Nebo p?ímo od chaty, kdy? je dost sn?hu (a to u nás bývá ?asto).

Ly?a?ské vleky v okolí
B??ka?ské trat? v okolí

    

Památné stromy v okolí

  

V obci Nová Ves se nachazí více ne? 20 památných strom?. Jeden z nich, 300 letý ka?tan, je p?ímo p?ed chatou. Ostatní m??ou být zajímavým cílem va?ich výlet? do okolí.

      STROMY         MAPA