Léto

Chachata se nachází v srdci Jeseník? v nejvyhledávan?j?í turistické a rekrea?ní oblasti, zárove? v klidné ?ásti vesni?ky Nová Ves, kde si milovníci klidu p?ijdou na své. Místo nabízí rozli?né aktivity, jako nap?. túry, výlety, koupání a pohodu v sezón? letní.

Turistické trasy
Cyklostezky
 

 

 

Zima

Jeseníky jsou rájem jak pro ly?a?e a b??ka?e v?ech kategorií a typ?. K  jednomu z nejv?t?ích ly?a?ských st?edisek v Jeseníkách je to z Chachaty 10 km, k nejbli??ímu vleku ?er?ák 6,2 km. Chachata stojí uprost?ed sn? ka?dého b??ka?e – k nejbli??ímu nástupu do stopy Jesenické magistály je to pouhých 670 m. Nebo p?ímo od chaty, kdy? je dost sn?hu (a to u nás bývá ?asto).

Ly?a?ské vleky v okolí
B??ka?ské trat? v okolí

    

Památné stromy v okolí

  

V obci Nová Ves se nachazí více ne? 20 památných strom?. Jeden z nich, 300 letý ka?tan, je p?ímo p?ed chatou. Ostatní m??ou být zajímavým cílem va?ich výlet? do okolí.

      STROMY         MAPA