V souvislosti se současnou pandemickou situací je nutno dodržet následující pravidla (stav 01.02.2022):

Hosté (dospělí a děti od 12 let) mají povinnost se při nástupu na pobyt prokázat bezinfekčností a to jedním z následujících způsobů:

  • Platným očkovacím certifikátem
  • Dokladem o prodělané nemoci covid-19 (ne starším než 180 dnů).
  • PCR testem ne starším než 48 hodin

Pro děti do 12 let uvedená pravidla neplatí.

Povinností hostů je předložení dokladu o bezinfekčnosti, pokud takto neučiní, nemůže být ubytován!!

Dodržování protipandemických opatření je zodpovědností ubytovatele, kterému při porušení hrozí vysoké finanční tresty, proto prosíme hosty o pochopení, že nelze udělovat žádné výjimky.