Ná? partner Horské lázn? Karlova Studánka. Od 28.1. pro vás máme dal?í vychytávku: poukázky na 10 % slevy na bazén, ví?ivku a solnou jeskyni v Horských lázních Karlova Studánka. Jak vyrazíte na Prad?d, lapn?te poukázky a cestou zpátky se rozmazlete v lázních! POZOR: na ví?ivku a solnou jeskyni je pot?eba se objednat! Poukázky pou?ijte p?i placení, sleva vám bude ode?tena na míst?.