Rezervace a obsazenost chaty

  

Zadání po?adavku na rezervaci:

UPOZORN?NÍ: V?ichni hosté jsou povinni vyplnit Knihu host?, jinak nemohou být ubytováni, viz. Ubytovací ?ád.

    Phone

    Po?et osob star?ích 18 let
    Po?et osob 0 – 17 let

    Datum p?íjezdu

    Departure